-A A +A A A
India Visa

BLS Tarptautinė Baltijos Vizų Tarnyba

18+

Years of Global Experience

64

Countries of Operations

Apie mus


Įmonė Visa Processing Services, BLS Detectives Ltd. padalinys, kurios pagrindinė buveinė yra Naująjame Delyje, pradėjo savo veiklą 2001 metais. Nuo veiklos pradžios Visa Processing Services tapo patikimu daugelio Indijos ambasadų ir konsulatų partneriu, teikiančiu vizų įforminimo, vizų patvirtinimo, komercinio patvirtinimo ir kitas užsakomąsias paslaugas.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Atliekame ir teikiame "e-Tourist Visa" išdavimo paslaugas.


Indijos Ambasada Lenkijoje ir Lietuvoje informuoja, kad turistiniais tikslais 90 d. galima praleisti vienos viešnagės metu Indijoje, kurioms praėjus, būtina kirsti valstybės sieną.
Dėl papildomos informacijos ir galimybės vėl apsilankyti šalyje reikia kreiptis į oro uosto pasienio tarnybą arba susisiekti su FRRO (Foreigner Regional Registration Office) departamentu.


Aptarnaujame individualius asmenis, grupes bei specialistus


VIZŲ TARNYBA

    Įmonė Visa Processing Services (BLS Detectives ltd. padalinys) yra išskirtinai patikimas Indijos ambasados Lenkijoje     partneris, atliekantis administracines procedūras dėl Indijos vizų išdavimo.

    Kreipiantis iš Lietuvos, šioje svetainėje Jums pateikiame naujausią informaciją bei nurodymus susijusius su     procedūromis Indijos vizai gauti.

Prieš pildant ir pateikiant prašymo formą Indijos vizai gauti, prašome pareiškėjus perskaityti ir susipažinti su nurodymais: dėl vizų tipo, reikalavimų nuotraukoms, dokumentų pateikimo bei vizų kainų.

As our work is administrative in nature, we are not in a position to guarantee the issuance of a visa.  Issuance of Visa is determined only by the Embassy of India.

Mūsų darbas yra administracinio pobūdžio, todėl mes negalime garantuoti, kad Jums bus išduota Indijos viza. Už vizos išdavimą yra atsakinga ir priima galutinį sprendimą tik Indijos ambasada Lenkijoje.


Pareiškėjai yra atsakingi už jų pateikiamas prašymo formas Indijos vizai gauti. Bet kokie suklastoti dokumentai arba klaidinantys faktai, kita neteisingai pateikta informacija gali turėti įtakos vizos išdavimui.


Kaip kreiptis