-A A +A A A BLS International

About Us

Welcome to the Warsaw, Poland Visa Application Centre

Aktualizacje


Uwaga!! Biuro BLS będzie nieczynne dnia 24 grudnia 2019 oraz 31 grudnia, prosimy uwzględnić to w procesie wizowym.

 • 1. W przypadku składania wniosku o wizę 5 - letnią (turystyczną, jak i biznesową), aplikant powinien zjawić się osobiście (w godzinach 9.00-13.00) w celu oddania danych biometrycznych. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie przyjęty do momentu stawiennictwa osobistego.
 • 2. Proces przyznawania wizy trwa obecnie minimum 10 dni roboczych. Termin ten został odgórnie ustalony przez Ambasadę Republiki Indii i nie istnieje jakakolwiek możliwość przyśpieszenia procedury. W przypadku posiadaczy paszportów zagranicznych okres oczekiwania może się wydłużyć.
 • 3. Proszę pamiętać, że wiza ważna jest nie od daty wlotu do Indii, a od momentu przyznania przez Ambasadę Indii. Z tego względu prosimy zwrócić szczególną uwagę na pole "period of visa".
 • 4. Osoby, których zawód związany jest z mediami lub reklamą, muszą aplikować o wizę dziennikarską (mimo, iż cel podróży jest wyłącznie turystyczny). Koszt takiej wizy to 442,5 zł (wraz z opłatą za kuriera i smsa). Dodatkowo prosimy o dołączenie stosownego oświadczenia: Dokument ten powinien zawierać oryginalny podpis wnioskodawcy.

"I………. holder at passport no………….. dated ………… issued at …………. hereby state that I am working with ………….. as a ……………..

This is to confirm, that the purpose of my visit to India is tourism only. I will not engage myself in any professional, employment, journalist or business activities."

Dokument ten powinien zawierać oryginalny podpis wnioskodawcy.

 1. 5. Osoby, posiadające współmałżonka o narodowości indyjskiej, muszą aplikować o wizę typu "entry". Do wniosku należy dołączyć kopię aktu małżeństwa (poświadczony przez MSZ) oraz kopię paszportu współmałżonka. Wniosek dziecka obywatela Indii powinien zawierać kopię aktu urodzenia oraz kopię paszportu rodzica narodowości indyjskiej (oraz pismo dotyczące osoby małoletniej – patrz zakładka "przygotowanie wniosku").
 2. 6. Osoby pracujące w policji, straży miejskiej lub militariach, prosimy również o dołączenie oświadczenia podanego w punkcie 4.
 3. 7. Po dokładne sprawdzanie wniosku przed złożeniem w firmie BLS. Błąd na wniosku może wiązać się z odmową przyznania wizy. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na: imiona, nazwisko, numer paszportu oraz datę wylotu do Indii. Na wniosku powinny znaleźć się wszystkie posiadane przez wnioskodawcę imiona (tak jak w paszporcie), a w przypadku posiadania dwuczłonowego nazwiska – oddzielić je spacją
 4. 8. Jeśli pomiędzy aplikowaniem, a faktycznym wylotem do Indii jest znaczny odstęp czasu, wynikający z innych planów podróży, prosimy o dołączenie stosownych rezerwacji, co pomoże Ambasadzie w podjęciu decyzji odnośnie przyznania wizy.
 5. 9. Dwumiesięczny odstęp pomiędzy wjazdami na teren Indii dla osób podróżujących na wizie turystycznej został zniesiony.
 6. 10. W przypadku składania wniosków w liczbie 5 i więcej, wymagane jest posiadanie listy (imię, nazwisko, nr paszportu) w dwóch egzemplarzach. Grupy takie prosimy składać do godziny 11:30. Wymagana rezerwacja lotnicza powinna być dołączona do każdego wniosku oddzielnie.
 7. 11. Osoby ubiegające się o wizy 5-letnie muszą wnioski złożyć osobiście w naszym biurze BLS, oraz oddać dane biometryczne.
 8. 12. Cudzoziemiec ubiegający się o wizę biznesową (lub Polak ubiegający się o wizę biznesową NIE na Polskim paszporcie), musi przyjechać do biura BLS osobiście (złożyć dokumenty i oddać dane biometryczne).

Zapytania mailowe


info.pl@blsinternational.net (W związku ze zmianami które zostają wprowadzone do firmy BLS uruchomiliśmy maila, na którego mogą państwo kierować swoje pytania oraz wszelkie wątpliwości. Na maile postaramy sie odpowiedzieć w ciągu 3 dni roboczych.)

Customer Ratings

4.8 / 5.0

By 1500+ Visa Approved Customers