-A A +A A A BLS International

Frequently Asked Questions

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Czy potrzebna jest wiza aby wjechać na terytorium Indii?

  Tak, wiza jest potrzebna, aby wjechać do Indii.

 • 2. Od kiedy ważna jest wiza do Indii?

  Wiza ważna jest od daty wystawienia.

 • 3. Czy można uiścić opłatę wizową oraz serwisową przelewem bankowym lub kartą płatniczą?

  Centrum wniosków wizowych BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES - POLAND przyjmuje przelewy. Przyjmujemy również gotówkę, jeśli dokumenty są składane w centrum wniosków wizowych BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES - POLAND. https://blsindiavisa-poland.com/contactus.php

 • 4. Czy można przesłać komplet dokumentów kurierem lub pocztą?

  Tak, prosimy dokładnie przejrzeć wniosek oraz zweryfikować zgodność dokumentów. Płatności za wnioski wizowe dokonuje się przekazem pocztowym na adres odbiorcy (bez podawania numeru konta). Adres znajdą Państwo w zakładce "kontakt".

 • 5. Czy jeśli wyślę dokumenty pocztą, muszę przyjechać i złożyć dane biometryczne?

  Nie, jeśli dokumenty zostaną wysłane pocztą lub złożone przez osobę trzecią, nie trzeba wtedy zostawiać danych biometrycznych. (Wyłączając wyjątki podane na stronie głównej).

 • 6. Czy wnioskodawca musi złożyć osobiście komplet dokumentów wymaganych przy aplikowaniu o wizę indyjską, czy dokumenty mogą być złożone w imieniu wnioskodawcy przez inną osobę?

  Dokumenty mogą być złożone przez inną osobę. (Poza wyjątkami wskazanymi na stronie głównej).

 • 7. Wniosek został aplikowany internetowo. Czy od tego momentu liczy się czas na uzyskanie wizy?

  Nie, jest to tylko wypełnienie wniosku. Dokumenty należy dostarczyć fizycznie do biura BLS, dopiero wtedy po otrzymaniu pokwitowania rozpoczyna się procedura wizowa.

 • 8. Czy można odebrać paszport za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osoby prywatnej?

  Odbiór paszportu kurierem możliwy jest wyłącznie za naszym pośrednictwem. W tym celu prosimy o wcześniejsze uprzedzenie w momencie składania wniosku. W przypadku wysyłania wniosków drogą korespondencyjną, dołączyć należy oddzielne pismo wraz ze wskazanym adresem zwrotnym. Prosimy zawrzeć w nim: Imię Nazwisko, nazwę firmy (do której ma być wysłana paczka - opcjonalnie) pełny adres oraz numer kontaktowy dla kuriera. Proszę pamiętać, że nieczytelny adres, napisany odręcznie może zostać błędnie wpisany na liście przewozowym. Uwaga! Nie spisujemy adresów z wniosków wizowych.

 • 9. Posiadam bilet w wersji elektronicznej czy mogę wysłać go mailem/ wydrukować na miejscu?

  Nie, bilety powinny być dołączony do wniosku w wersji papierowej w momencie składania.

 • 10. Jeśli na jednej rezerwacji/biletu lotniczego jest kilka osób wystarczy jedna kopia?

  Każdy wniosek traktowany jest indywidualnie i powinien zawierać komplet dokumentów. Nie akceptujemy jednej kopii na kilka wniosków.

 • 11. Czy istnieje możliwość przyśpieszenia procedury wizowej?

  Podany przez nas termin został odgórnie ustalony przez Ambasadę i nie ma możliwości przyśpieszenia procedury wizowej.

 • 12. Jeśli w paszporcie mam dwa imiona a na wniosku wpisałem jedno, czy mogę wpisać drugie długopisem?

  W takim przypadku należy jeszcze raz uzupełnić wniosek on-line, prosimy od razu zwrócić uwagę również na poprawny nr paszportu, gdyż firma BLS nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione wnioski i za błędy które się tam znajdują, a Ambasada ma prawo nie przyznać wizy w takich okolicznościach.

 • 13. Czy można dostarczyć poświadczone notarialnie kopie odcisków palców?

  Nie, odciski będą pobierane w biurze BLS.

 • 14. Jeśli osoba niepełnoletnia jedzie z rodzicami do Indii, co należy dołączyć do wniosku?

  Proszę w takim przypadku dołączyć kopie paszportów rodziców oraz deklarację( napisaną w języku angielsku) o odpowiedzialność za swoje dziecko podczas podróży.

 • 15. Ile trwa wyrobienie wizy?

  W tej chwili czas oczekiwania na wizę to minimum 10 dni roboczych. Prosimy o obserwowanie strony, każda zmiana zostanie od razu aktualizowana.

 • 16. Jak wygląda procedura wizowa dla obywateli innych krajów? Czy obcokrajowcy mogą aplikować o wizę do Indii w Polsce?

  Tak, obcokrajowcy mogą aplikować o wizę. Na miejscu w biurze BLS należy uzupełnić dodatkowy formularz. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą, prosimy zgłaszać się mailowo z prośbą o przesłanie formularza. Czas oczekiwania na wizę może być znacznie dłuższy.

  Jeśli obywatel innego kraju chce aplikować o wizę biznesową, musi przedstawić dowód na pobyt w Polsce co najmniej dwa lata (zameldowanie/karta pobytu/wiza/decyzja z urzędu ds. cudzoziemców o udzieleniu osiedlenia).

  Uwaga! Obywatele Ukrainy dodatkowo do wniosku dołączyć muszą: rezerwację hotelową oraz wyciąg z konta, jako dowód, że posiadają środki odpowiadające 200$ dziennie na utrzymanie się.

 • 17. Czy biuro ponosi odpowiedzialność za błędy zrobione na wniosku?

  Nie, biuro BLS nie ponosi odpowiedzialności za zrobione błędy na wniosku, tym samym Ambasada ma prawo o nie przyznanie wizy jeśli znajdzie błąd. Prosimy tym samym o poprawne wypełnienie wniosku. Osoba przyjmująca wniosek nie jest odpowiedzialna za błąd na wniosku oraz odrzucenie tego wniosku przez Ambasadę. Wnioski są sprawdzane przez osobę przyjmującą tylko z jej dobrej woli, jeśli okaże się że po mimo tego jest jakiś błąd osoba ta nie bierze odpowiedzialności ani firma BLS.

 • 18. W jaki inny sposób mogę się z Państwa biurem skontaktować, jeśli nie jest aktywny telefon?

  Można wysyłać maila na info.pl@blsinternational.net. Postaramy się odpowiadać w ciągu 3 dni roboczych.

 • 19. Kiedy najwcześniej możemy składać wniosek o przyznanie wizy?

  Wniosek można składać 1 miesiące przed planowana podróżą.

 • 20. Czy Państwo informują nas o statusie wniosku?

  Dla Państwa wygodny, uruchomiliśmy usługę sms-owych powiadomień o statusie wniosku – wyjaśnienia statusów dostępne są w stosownej zakładce.

 • 21. Czy roczna wiza turystyczna umożliwia nieprzerwany roczny pobyt w Indiach ?

  Nie, wiza roczna turystyczna umożliwia przebywanie w Indiach na maksymalnie 90dni, po tych dniach trzeba chociażby na jeden dzień opuścić Indie (np. do Nepalu).